uw concurrentie voorbij...

business development
button to Business development page in English
Geen business as usual
 
Business development begint bij het besef dat de uitbouw van uw business begint bij het beter begrijpen van uw klanten. Ook al ondernemen zij wat anders dan u, u en uw klanten streven per saldo vergelijkbare doelen na. Duurzame relaties, meer omzet, meer winst. Continu´teit.
 
Wat u ook verkoopt of onderneemt, is van waarde voor uw klanten wanneer het hen duidelijk is wat het voor hun onderneming oplevert. Nog waardevoller wordt het wanneer uw activiteiten tot meer business of klanten leiden voor uw klanten. Met als gevolg meer omzet, meer winst en verhoogde continu´teit voor u en uw klanten. En resulterend in duurzame relaties met uw klanten waar uw concurrentie nauwelijks grip op kan krijgen.
 
Too good to be true? Met onze aanpak is een dergelijk scenario wel degelijk haalbaar, binnen elke B-to-B omgeving.
 
Samen met u en uw organisatie bereiken we dit o.a. door middel van:

-workshops binnen uw organisatie, gericht op het analyseren van klanten, hun wensen en behoeften;

-workshops samen met uw klanten, gericht op het vergroten van hun klantenkring en die van uw organisatie;

-training en opleiding, gericht op het inspelen op de processen, wensen en eisen bij uw klanten, en het toewerken naar duurzame relaties met hen.
Sitemap
Facebook share link LinkedIn share link
Website Design by 3R.

ę 3R, 2021
.
.
tab to Home page in Dutch tab to Training and learning page in Dutch tab to Marketing communication page in Dutch tab to Info and contact page in Dutch tab to Business development page in Dutch